ΑΓΟΡΙΑ

Ο ΟΦΗ έχει ρίξει το βάρος και στην καλύτερη οργάνωση των υποδομών της ομάδας.

Ο ΟΦΗ διαθέτει πλέον τμήματα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες σε αγόρια και κορίτσια και διαθέτει πάνω απο 100 παιδια , με την προοπτική ο αριθμός αυτος, να αυξάνεται σταδιακά.